Αρχική

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ     

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΟΚ

Η Γενική Συνέλευση, το ανώτατο σώμα του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου, συγκαλείται έκτακτα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για εκλογές, για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, στις 28 Ιανουαρίου 2023, στις 11:00 π.μ. στο κέντρο Βασιλική, στη Χοιροκοιτία. Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα θα πρέπει να στείλουν σύντομη αναφορά με τα στοιχεία τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου (eomilosk@cytanet.com.cy), συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο υποβολής υποψηφιότητας που είναι διαθέσιμο ΕΔΩ.

Σας γνωστοποιείται ότι η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά από τα μέλη του σωματείου. Αν δεν σχηματιστεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία,ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που είναι παρόντα.

 

 

 

 

 

 

 

Published on