Αρχική

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ     

22ο Ετήσιο Συνέδριο Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και την έδρα UNESCO για δια βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων του Πανεπιστημίου FREDERICK, διοργανώνει το 22ο Συνέδριό του με θέμα:


« Οι εκπαιδευτικοί σε ένα μεταβαλλόμενο παρόν και ένα απροσδιόριστο μέλλον: Επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο μας ».

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί το Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2023 μεταξύ των ωρών 8:30-13:30, στο Πανεπιστήμιο Frederick, στη Λεμεσό, και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, ακαδημαϊκούς, ερευνητές/ερευνήτριες, φοιτητές/φοιτήτριες.


Σκοπός του Συνεδρίου είναι να συνδράμει στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, σε μια εποχή προκλήσεων. Το Συνέδριο αναμένεται να αποτελέσει αφετηρία για αποδοτικότερες και πολυδιάστατες προσεγγίσεις στα επιμέρους ζητήματα του σχεδιασμού και της εφαρμογής προγραμμάτων ενίσχυσης του σχολείου, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανθρώπινου και δημοκρατικού σχολείου, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των διεθνών και ευρωπαϊκών δεδομένων και στις ανάγκες του 21ου αιώνα.

Θα παρουσιαστούν ενδιαφέροντα θέματα, που καλύπτουν τις ακόλουθες τρεις θεματικές:


1η Θεματική: Δια βίου μάθηση
2η Θεματική: Ψηφιακός Μετασχηματισμός
3η Θεματική: Εκπαίδευση για βιώσιμη ανάπτυξη:(Οικονομία/Περιβάλλον/Κοινωνία).  

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο καθώς και τον τρόπο δήλωσης συμμετοχής σ' αυτό, θα ανακοινωθούν εντός των ημερών, τόσο στην ιστοσελίδα του Ομίλου, όσο και στη σελίδα του Ομίλου στο Facebook.

 

 

Published on