Αρχική


Φίλες και Φίλοι,

 

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Ομίλου μας.

Συμπληρώθηκε πλέον, μία εικοσαετία γόνιμης εκπαιδευτικής παρουσίας. Με την εμπειρία και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν, αλλά και με τις βάσεις που έθεσαν όλα τα προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια και με την σημαντική στήριξη των μελών,  συνεχίζουμε για ακόμα καλύτερη εκπαιδευτική παρέμβαση.

Αναμφίβολα τα 19 συνεχή χρόνια στην προεδρία του Ομίλου του κ. Χρήστου Θεοφιλίδη προσδιόρισαν τη ταυτότητά του και χάραξαν το μέλλον του.

Με γνώμονα το καταστατικό του Ομίλου, με σωστή και ορθολογιστική διαχείριση,  με τεκμηριωμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και με συνέχιση της συνεργασίας όλων μας ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου φιλοδοξεί να καταξιωθεί πιο πολύ στον Εκπαιδευτικό κόσμο.

 

Ανδρέας Παπούλας

Πρόεδρος

Published on  December 4th, 2018